เหรียญแสตมป์ ร.5 ปี 2536 หลวงพ่อเกษม เขมโก (1993 Rama V stamp coin, Luang Por Kasem Khemko)

เจ้าของร้าน

บ้านทองวิมลพระเครื่อง สาขาบิ๊กซีนวนคร

รายละเอียด

หลวงพ่อเกษมเขมโก ท่านมีนามเดิมว่า เกษม มณีอรุณ เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2455 ณ บ้านท่าเก๊าม่วง ริมแม่น้ำวัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ท่านเป็นบุตรของเจ้าน้อยหนู และเจ้าแม่จ้อน ณ ลำปาง ชีวิตช่วงก่อนบวชได้เรียนที่โรงเรียนบุญทวงศ์อนุกูล จนจบชั้นประถมปีที่ 5 การศึกษาสามัญ ปี พ.ศ. 2466 แล้วบรรพชาเป็นครั้งแรก โดยการบวชหน้าไฟ อายุได้ 12 ปี เมื่ออายุได้ 15 ปี บรรพชาเป็นสามเณรจำพรรษาที่วัดบุญยืน จนกระทั่งอายุได้ 21 ปีจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อ พ.ศ. 2475 โดยท่านเจ้าคุณพระธรรมจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากการอุปสมบทแล้ว ท่านได้เข้าเรียนภาษาบาลีและปริยัติธรรมจากสำนักวัดศรีล้อม วัดบุญวาทย์วิหาร วัดเชตวันและวัดเชียงราย ในจังหวัดลำปาง ท่านสอบได้นักธรรมเอก ในพ.ศ.2479 ขณะนั้นอายุได้ 24 ปี และได้เรียนวิปัสสนากรรมฐานกับครูบาแก่น (พระอุบล สุมโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดประตูป่อง ลำปาง หลวงพ่อเกษมเขมโก ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบุญยืนจนถึง พ.ศ. 2492 จึงได้ยื่นใบลาออกจากเจ้าอาวาส เพราะหลวงพ่อเกษมชอบความวิเวก จึงอาศัยอยู่ที่ศาลาวังทาน จากนั้นจึงย้ายไปอยู่ที่ป่าช้าแม่อาง แล้วกลับมาบำเพ็ญภาวนาที่ป่าช้าศาลาวังทานได้พรรษาหนึ่งก็ไปอยู่ป่าช้าบ้านนาป้อและกลับมาอยู่ประตูม่าห์ (ประตูม้า-สุสานไตรลักษณ์ปัจจุบัน) ท่านอยู่ประตูม่าห์ในระยะหนึ่ง เจ้าคุณวัดเชียงรายได้มานิมนต์ให้ไปอยู่ที่วัดม่อนพยาแช่เพื่อนั่งหนักบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุ การพัฒนาวัดต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการจัดทำเหรียญของท่านให้สาธารณชนบูชา

Reverend Father Kasem Khemko His original name was Kasem Manee Arun, born on November 28, 1912 at Ban Tha Kao Muang, Wang River, Muang District, Lampang Province. He was the son of Chao Noi Nu. and Chao Mae Jon at Lampang. Life before the ordination was studied at Boonthawong Anukul School. Until the end of grade 5, general education, 1923, and then ordination for the first time By ordination in front of the fire, at the age of 12, when he was 15, he was ordained as a novice at Wat Boon Yuen. Until the age of 21, he was ordained as a monk in 1932 by Chao Khun Phra Thammachindanayok. Primate of Lampang Province a preceptor After the ordination He attended Pali and Dharma classes from the Sri Lom Temple Office. Wat Boonwat Wihan Wat Chetawan and Wat Chiang Rai in Lampang He passed the Dharma Ek exam in B.E. 1936, at that time, was 24 years old and studied Vipassana meditation with Kruba Kaen (Phra Ubon Sumano), former abbot of Wat Pratu Pong, Lampang, Luang Por Kasem Khemko. He was appointed as the abbot of Wat Boon Yuen until 1949, so he submitted a resignation letter from the abbot. Because Luang Por Kasem likes seclusion. therefore lived at Sala Wang Tan Then moved to the Mae Ang cemetery. Then came back to practice at the cemetery of Sala Wang Tan. After one year, he went to Ban Na Por Cemetery and returned to Mah Gate (Current Horse Gate – the current Trinity Cemetery). He stayed at Mah Gate for a while. Chao Khun Wat Chiang Rai has invited him to go to Wat Mon Phaya Chae to sit and renovate religious objects. Developing a temple requires a lot of money. Therefore, his coins have been prepared for the public to worship. 1949, therefore submitted a resignation letter from the abbot Because Luang Por Kasem likes seclusion. therefore lived at Sala Wang Tan Then moved to the Mae Ang cemetery. Then came back to practice at the cemetery of Sala Wang Tan. After one year, he went to Ban Na Por Cemetery and returned to Mah Gate (Current Horse Gate – the current Trinity Cemetery). He stayed at Mah Gate for a while. Chao Khun Wat Chiang Rai has invited him to go to Wat Mon Phaya Chae to sit and renovate religious objects. Developing a temple requires a lot of money. Therefore, his coins have been prepared for the public to worship. 1949, therefore submitted a resignation letter from the abbot because Luang Pho Kasem likes solitude. therefore lived at Sala Wang Tan Then moved to the Mae Ang cemetery. Then came back to practice at the cemetery of Sala Wang Tan. After one year, he went to Ban Na Por Cemetery and returned to Mah Gate (Current Horse Gate – the current Trinity Cemetery). He stayed at Mah Gate for a while. Chao Khun Wat Chiang Rai has invited him to go to Wat Mon Phaya Chae to sit and renovate religious objects. Developing a temple requires a lot of money. Therefore, his coins have been prepared for the public to worship.

QR Code

QR Code

Vendor Information

Amulet Center Shop

Amulet Center Shop