เหรียญกลมครึ่งองค์ หลังเจดีย์วัดสันติธรรม ปี 2517 หลวงปิสิม วัดถ่ำผ่าป่อง จ.เชียงใหม่

฿3,500

เจ้าของร้าน

บ้านทองวิมลพระเครื่อง สาขารินทอง

รายละเอียด

เหรียญกลมครึ่งองค์ หลังเจดีย์วัดสันติธรรม ปี 2517 หลวงปิสิม วัดถ่ำผ่าป่อง จ.เชียงใหม่เหรียญสันติเจดีย์ วัดสันติธรรม คุณแม่นิ่มคิ้ม แซ่เฮ้ง โดยความเห็นชอบของพระครูสันตยาธิคุณ (ทองอิทร์ กุสลจิตฺโต) ได้ริเริ่มก่อสร้างพระเจดีย์วัดสันติธรรม ตามรูปแบบเจดีย์เหลี่ยม มีฐานกว้าง ๑๒ x ๑๒ เมตร สูง ๓๑ เมตร พระราชวินยาภรณ์ (ปัจจุบัน พระพุทธพจนวราภรณ์ จันทร์ กุสโล) เป็นผู้ให้ฤกษ์และวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๔ เวลา ๘.๑๕ น. คุณแม่นิ่มคิ้ม แซ่เฮ้ง ได้ขออนุญาตจากหลวงปู่สิม เพื่อจัดสร้างเหรียญสันติเจดีย์ เพื่อให้บูชาสมบททุนสร้างพระสันติเจดีย์ วัดสันติธรรม โดยได้สำรองจ่ายเงินส่วนตัวสร้างเหรียญหลวงปู่สิม พุทธาจาโร รุ่นเจดีย์ ๑๗-๗-๑๗ โดยคุณชัชวาลย์ ชุติมา เป็นผู้ติดต่อประสานงาน ช่างเกษม เป็นผู้แกะพิมพ์ จำนวนการจัดสร้างไม่ปรากฏแน่ชัดว่าสร้างทั้งหมดกี่เหรียญ หลวงปู่สิม ได้อธิษฐานจิต เมื่อ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๑๗ โดยมี หลวงปู่แหวน และหลวงปู่ตื้อ ได้อธิษฐานจิตร่วมด้วย ได้ทุนทรัพย์ ๒๐๖,๙๙๘.๕๒ บาทหักค่าใช้จ่าย ๑๓๒,๔๗๐.๐๐- เหลือเงินสร้างสันติเจดีย์ ๗๔,๕๒๘.๕๒ บาท เหรียญสันติเจดีย์นี้ เท่าที่พบ มี ๓ เนื้อ คือ เนื้อเงิน เนื้อนวโลหะ เนื้อทองแดง มีสองขนาด คือเหรียญกลมขนาดเหรียญห้าบาท และเหรียญเล็กขนาดกว่าเหรียญบาท นับว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นที่ ๓ ของหลวงปู่สิม ข้อมูลพิเศษ อักขระธรรม ด้านหลังเหรียญจารึก คาถาที่หลวงปู่ท่านได้ในขณะนั่งสมาธิ ปรากฏภาพนิมิตท้าวสักกะเทวราชมาบอกให้ภาวนาเพื่อป้อง กันภัยอันตรายทั้งปวงว่า ” อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต” ข้อมูลจากวัดสันติธรรม

สนใจติดต่อ : 096-838-5259
ไลน์แอด : @amuletcenter หรือ https://lin.ee/0jDOIQN

QR Code

QR Code

Vendor Information

Amulet Center Shop

Amulet Center Shop