พระผงไตรภาคี รูปเหมือนท่านเจ้าคุณนร วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์ พระพุทธสิหิงค์ลงรักปิดทอง ปี 2513

฿8,900

- +

เจ้าของร้าน

อนุวัฒน์ กุลอารีรัตน์

รายละเอียด

พระผงไตรภาคี รูปเหมือนท่านเจ้าคุณนร วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์ พระพุทธสิหิงค์ลงรักปิดทอง ปี 2513

 

“พระเครื่องชุดไตรภาคี” ซึ่งจัดสร้างขึ้นโดยได้รับการอนุญาตจากท่านเจ้าคุณนรฯ เป็นกรณีพิเศษ ที่ต้องบอกเช่นนั้นก็เพราะว่าคุณอธึกซึ่งมีศักดิ์เสมือนเป็นลูกบุญธรรมคนหนึ่งของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นบุคคลหนึ่งที่ท่านเจ้าคุณนรฯให้ความเมตตาเป็นอย่างมาก ขนาดที่ว่าท่านเคยยืนสนทนาธรรมด้วยเป็นชั่วโมง จึงไม่แปลกเลยที่ทุกวันนี้พระเครื่องที่จัดสร้างโดยยุวพุทธฯ ถือเป็นพระเครื่องสายท่านเจ้าคุณนรฯที่ได้รับ ความนิยมเป็นอย่างกว้างขวาง

ในชั่วโมงนี้ถ้าจะให้นึกถึงพระเครื่องชุดยุวพุทธฯที่ถูกประเมินค่าความนิยมสูงสุดก็ให้นึกถึง “พระชุดไตรภาคี” ชุดที่ลงรักปิดทอง และ ตะไบทองรวมถึงเส้นเกศาท่านเจ้าคุณนรฯบรรจุอยู่ด้านหลังองค์พระ

โดยคำว่า “ไตรภาคี” มีที่มาจากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ๓ องค์ประจำประเทศไทย ที่ท่านเจ้าคุณนรฯนับถือตั้งแต่ครั้งยังเป็นฆราวาส ได้แก่ ๑) พระแก้วมรกต ๒) พระพุทธชินราช ๓) พระพุทธสิหิงค์ ซึ่งต่อมาได้เพิ่มพระนิรันตราย และ พระรูปเหมือนเจ้าคุณนรฯเข้าไว้ด้วย (จริงๆ ควรเรียกว่า เบญจภาคี) และปรากฎในภายหลังว่าพระพิมพ์รูปเหมือนถูกประเมินให้มีมูลค่าสูงกว่าพิมพ์พระพุทธถึงเกือบเท่าตัว) โดยออกแบบให้พระพิมพ์พระแก้วมรกต พระพุทธชินราช และพระนิรันตรายเป็นองค์พระรูปกลีบบัว ในขณะที่พระพิมพ์พระพุทธสิหิงค์กับพระรูปเหมือนเจ้าคุณนรฯ (รูปทรงห้าเหลี่ยม)

รายละเอียดรวมไปถึงจำนวนการสร้างของทางยุวพุทธฯนั้นแฝงไปด้วยความหมาย มีเหตุผลที่มาที่ไปชัดเจน องค์พระที่เป็นรูปห้าเหลี่ยมนั้นหมายถึง “การไหว้ ๕ ครั้ง” และยังหมายถึง “เบญจศีล” ที่เป็นหลักการปฏิบัติของศาสนาพุทธ ส่วนองค์พระที่เป็นรูปกลีบบัวให้หมายถึง “ดอกบัว” ที่เป็นดอกไม้ที่นิยมใช้บูชาพระรัตนตรัย

 

Phra pong tirphakhi 好像 than chao khun nr wad theph sirin phra sihing lngrak pid tong 1970 年

“tirphakhi”是经朝坤奈良允许创建的是特例我必须这样说是因为Khun Athuek(与Somdej Phra Buddha Kochan的养子一样有恩典)是昭坤奈良奉献的一个人就他已经站立了几个小时的佛法对话而言因此,今天由年轻佛陀创造的护身符并不奇怪被视为已故的昭坤·纳伦的护身符流行很普遍

在这一小时中,如果您想到了被评价为最受欢迎的佛陀护身符,请想一想“ Tripitaka和尚系列”,涂金的衣服和金饰,包括Chao Khun Norara的发际线,都包含在佛像的背后

其中“三方”一词来自泰国的三尊神圣佛像自从世俗以来,朝潮诺拉斯就一直尊重它,即1)翡翠佛2)钦那拉特佛3)始兴佛后来通过设计回教祈祷文,添加了危险和像朝坤·诺拉(Chao Khun Norra)的形象(实际上应该称为本杰比),后来看来,像这样的回教画像被估计具有佛像价值的几乎两倍。翡翠佛帕佛钦那拉而且莲花瓣的图像没有伤害而Phra Buddha Sihing Buddha的雕像和图像像Chao Khun Nor (五角形)

其含义隐藏了细节,包括佛教青年的创作数量。有理由明确佛陀形的五边形意为“围五次”,也意为佛教徒修炼的“本杰西尔”。莲花形的佛像意为“莲花”,是用于崇拜三宝的花。

 

สนใจโทรติดต่อสอบถาม
คุณ อนุวัฒน์ : 0815553556

QR Code

QR Code

Vendor Information

Amulet Center Shop

Amulet Center Shop