พระผงใบโพธิ์ หลังท้าวเวสสุวรรรปี 2527 หลวงพ่อเกษม เขมโก (Phra Phong Bai Pho, after Thao Wessuwan, year 1984, Luang Pho Kasem Khemko)

เจ้าของร้าน

บ้านทองวิมลพระเครื่อง สาขาบิ๊กซีนวนคร

รายละเอียด

       พระผงใบโพธิ์ หลวงพ่อเกษม หลังท้าวเวสสุวรรณ 28 พ. ย. 2527 ท้าวเวสสุวรรณ ผู้ดูแลพิทักษ์ขุมสมบัติของเทวโลก เทพแห่งทรัพย์lสินเงินทอง มั่งคั่ง ร่ำรวย มั่นคง ท่านเป็นเจ้าแห่งอสูร ผู้มีอำนาจเหนือภูตผีปีศาจ คนโบราณจึง มักทำ รูปท้าวเวสสุวรรณ แขวนไว้เหนือเปลเด็กอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ภูตผีปีศาจมารบกวนเด็กเล็กได้ มีบูชาไว้คุ้มภัย แคล้วคลาดปลอดภัย มีโชคมีลาภ ทำการค้าขึ้น และป้องกันภูติผีปีศาจ สิ่งชั่วร้าย ขับไล่สิ่งอัปมงคลต่างๆ  หลวงพ่อเกษม เขมโก พระผู้ทรงอภิญญาบารมี ตนบุญแห่งลานนาไทย พระอริยะสงฆ์ที่มีวัตรปฏิบัติและปฏิปทาที่ควรแก่การกราบไหว้สักการะบูชาเป็นอย่างยิ่ง วัตถุมงคลที่ท่านอธิษฐานจิต ไม่ว่าจะมีราคาแพงหรือถูก ล้วนแล้วแต่ทรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์แห่งมหาพุทธา

       Phra Phong Bai Pho, Luang Pho Kasem, behind Thao Wessuwan, 28 Nov 1984, Thao Wessuwan Guardian of the Treasures of the Divine World God of wealth, wealth, wealth, stability, you are the lord of the beast. People who have power over demons, so the ancient people often made the image of Thao Wessuwan. Hang it over the crib. in order to prevent demons from disturbing young children worshiped for protection Avoid safety, have good fortune, make trade and protect against ghosts, demons, evil things, drive away bad things. The merit of Lanna Thai A noble monk who has practices and practices worthy of worship. Auspicious objects that you pray mentally whether expensive or cheap All of them are sacred and filled with the power of purity of the Great Buddha.

QR Code

QR Code

Vendor Information

Amulet Center Shop

Amulet Center Shop