พระผงรูปเหมือน หลังท้าวเวสสุวรรณ ปี 2528 หลวงพ่อเกษม เขมโก

เจ้าของร้าน

บ้านทองวิมล สาขารินทอง

รายละเอียด

 พระผงรูปเหมือน หลังท้าวเวสสุวรรณ ปี 2528 หลวงพ่อเกษม เขมโก

พระผงรูปเหมือน หลวงพ่อเกษม เขมโก หลังท้าวเวสสุวรรณ 28 พ. ย. 2527 ท้าวเวสสุวรรณ ผู้ดูแลพิทักษ์ขุมสมบัติของเทวโลก เทพแห่งทรัพย์lสินเงินทอง มั่งคั่ง ร่ำรวย มั่นคง ท่านเป็นเจ้าแห่งอสูร ผู้มีอำนาจเหนือภูตผีปีศาจ คนโบราณจึง มักทำ รูปท้าวเวสสุวรรณ แขวนไว้เหนือเปลเด็กอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ภูตผีปีศาจมารบกวนเด็กเล็กได้ มีบูชาไว้คุ้มภัย แคล้วคลาดปลอดภัย มีโชคมีลาภ ทำการค้าขึ้น และป้องกันภูติผีปีศาจ สิ่งชั่วร้าย ขับไล่สิ่งอัปมงคลต่างๆ  หลวงพ่อเกษม เขมโก พระผู้ทรงอภิญญาบารมี ตนบุญแห่งลานนาไทย พระอริยะสงฆ์ที่มีวัตรปฏิบัติและปฏิปทาที่ควรแก่การกราบไหว้สักการะบูชาเป็นอย่างยิ่ง วัตถุมงคลที่ท่านอธิษฐานจิต ไม่ว่าจะมีราคาแพงหรือถูก ล้วนแล้วแต่ทรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์แห่งมหาพุทธา

QR Code

QR Code

Vendor Information

Amulet Center Shop

Amulet Center Shop