พระนาคปรก วัดอาวุธ จ.กรุงเทพฯ ปี 2530 (Phra Nak Prok, Aut temple, Bangkok, 1987)

เจ้าของร้าน

บ้านทองวิมลพระเครื่อง สาขาบิ๊กซีนวนคร

รายละเอียด

พระนาคปรก (พระประจำวันเสาร์) คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม วัดอาวุธวิกสิตาราม (วัดบางพลัดนอก) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯหลังยันต์ นะล้อม ปี พ.ศ.2499 เนื้อดินเผาสีน้ำตาลหายาก พิธีเดียวกับพระพุทโธน้อยและพระผงมงคลมหาลาภ สร้างเป็นที่ระลึกในงานสมโภช พระพุทโธจอมมุนี พุทธาภิเษกที่วัดสัมพันธวงศ์ และ ที่วัดสารานารถธรรมาราม ระยอง มีคุณแม่บุญเรือนอธิฐานจิต ร่วมกับพระกัมมัฏฐานอีกหลายรูป อาทิ พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ฯลฯ ประวัติคุณแม่บุญเรือน เดิมชื่อบุญเรือน กลิ่นผกา เกิดวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2437 ที่คลองสามวา อ.มีนบุรี พระนคร เป็นบุตรนายยิ้ม นางสวน กลิ่นผกา ต่อมาย้ายไปอยู่ที่ตำบลบางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.ธนบุรี อาชีพชาวสวน สมรสกับ ส.ต.ท.จ้อย โตงบุญเติม เป็นตำรวจที่สถานีตำรวจนครบาลสัมพันธวงศ์ไม่มิบุตรธิดาด้วยกัน มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนา ได้ไปฟังพระสวดมนต์ ฟังธรรมที่วัดสัมพันธวงศ์อยู่บ่อย ๆ ต่อมาบวชเป็นชีอยู่ปฏิบัติธรรมที่ วัดสัมพันธวงศ์ ฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐานจนสำเร็จใน จตุตถฌาน หรือ ฌาน 4 (ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ) และอภิญญา 6 (อิทธิวิธี ทิพโสต เจโตปริยญาณ บุพเพนิวาสานุสสติ ทิพจักษุ หรือตาทิพย์ อาสวักขยญาณ) เป็นศิษย์ท่านเจ้าคุณพระมหารัชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสโก) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระรัชมงคลมุนี เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ (ในสมัยนั้น) พระอาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน คุณแม่มรณะวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2507 สิริอายุรวม 70 ปี

Phra Nak Prok (Saturday Monk), Mother Boonruen, Tong Boonterm, Aut Wisitaram temple (Bang Phlat Nok temple), Bang Phlat Subdistrict, Bang Phlat District, Bangkok, behind Yan Na Lom, year 1956, rare brown earthenware. The same ceremony as Phra Buddha Noi and Phra Phong Mongkhon Mahalap Made as a souvenir at the celebration Buddha Jommuni Putthaphisek at Samphanthawong temple and at Saranat Thammaram temple, Rayong, with Mother Boonruen offering prayers together with many other monks such as Phra Ajarn Lee Thammadharo, Phra Ajarn Fan Ajaro, etc. History of Mae Boonruen Formerly known as Boonruen Klinphaka, born on March 4, 1894 at Khlong Sam Wa, Minburi District, Phra Nakhon, was the son of Mr. Yim, Mrs. Suan Klinphaka, later moved to Bang Pakok Subdistrict. Rat Burana District, Thonburi Province, farmer, married to Pol.T.O. Joy Tongboonterm is a police officer at Samphanthawong Metropolitan Police Station. have faith in Buddhism went to hear the prayer He often listened to sermons at Wat Samphanthawong. Later, he was ordained as a nun. Samphanthawong Temple Practicing Vipassana Kammatthana successfully in the 4th jhana (Pathmana, 2nd Chan, Tattiyana, Jatutthana) and Apinya 6 (Itthimetha, Dhipsot, Jetopriyayana, Buppenivasanussati, Thibchaksu or Tathip Asavakkhayan). He was a disciple of Chao Khun Phra Maha Ratchamangkalachan (Thes Nidthesko) when he held the title of Phra Ratchamongkol Muni. Abbot of Samphanthawong Temple (at that time), a teacher who taught meditation Mother died on September 7, 1964, aged 70 years.

QR Code

QR Code

Vendor Information

Amulet Center Shop

Amulet Center Shop