พระซุ้มเจ้าสัวเล็ก (ส.ต.ล.) ปี 2535 หลวงพ่อเกษม เขมโก (Phra Suan Chao Sua Lek Year 1992, Luang Por Kasem)

เจ้าของร้าน

บ้านทองวิมลพระเครื่อง สาขาบิ๊กซีนวนคร

รายละเอียด

พระซุ้มเจ้าสัวเล็ก (ส.ต.ล.) นี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช 2535 พุทธาภิเษก 28 พฤศจิกายน โดยหลวงพ่อเกษมปลุกเสกเดี่ยว โดยฝังตระกรุด “เงิน” หลวงพ่อเกษมปลุกเสกเน้นพุทธคุณ โชคลาภ ทำมาค้าขาย สะดวกคล่องตัว ดั่งพุทธลักษณะของพระคือพิมพ์และซุ้มแบบเจ้าสัว หลวงพ่อเกษมท่านมีเมตตาและอภิญญาสูง ท่านเกิดในชนชั้นเจ้านายเจ้าเมือง วัตรปฎิบัติทรงอภิญญา สมถะ มีเมตตาต่อผู้นับถือหลวงพ่อทุกผู้ทุกคน วัตถุมงคลหลวงพ่อราคาสูงขึ้นทุกวัน ด้วยแรงศรัทธาและการระลึกถึงความดีงามของศีลจริยวัตรหลวงพ่อที่มีต่อพระพุทธศาสนา อย่างดีงาม มั่นคง

       Khemko. This Phra Suan Chao Sua Lek was created in the year 1992. Putthapisek on November 28 by Luang Por Kasem. single chant By burying the “money” takrut Luang Por Kasem consecrated focusing on Buddha’s good fortune, made for trading, convenient and flexible. As a Buddhist, the characteristics of the Buddha image are the prints and arches of the magnate style. Reverend Father Kasem has mercy and high Apinya. He was born in the class of the lord of the city. The observance of the Apinya, with humility, having compassion for all the devotees of Luang Por. Luang Pho’s sacred objects are increasing in price every day. With faith and remembrance of the virtues of the Reverend Father to Buddhism in a good and stable way.

QR Code

QR Code

Vendor Information

Amulet Center Shop

Amulet Center Shop