พระซุ้มเจ้าสัวเล็ก (ส.ต.ล.) ปี 2535 หลวงพ่อเกษม เขมโก

เจ้าของร้าน

บ้านทองวิมล สาขารินทอง

รายละเอียด

พระซุ้มเจ้าสัวเล็ก (ส.ต.ล.) ปี 2535 หลวงพ่อเกษม เขมโก

พระซุ้มเจ้าสัวเล็ก (ส.ต.ล.) นี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช 2535 พุทธาภิเษก 28 พฤศจิกายน โดยหลวงพ่อเกษมปลุกเสกเดี่ยว โดยฝังตระกรุด “เงิน” หลวงพ่อเกษมปลุกเสกเน้นพุทธคุณ โชคลาภ ทำมาค้าขาย สะดวกคล่องตัว ดั่งพุทธลักษณะของพระคือพิมพ์และซุ้มแบบเจ้าสัว หลวงพ่อเกษมท่านมีเมตตาและอภิญญาสูง ท่านเกิดในชนชั้นเจ้านายเจ้าเมือง วัตรปฎิบัติทรงอภิญญา สมถะ มีเมตตาต่อผู้นับถือหลวงพ่อทุกผู้ทุกคน วัตถุมงคลหลวงพ่อราคาสูงขึ้นทุกวัน ด้วยแรงศรัทธาและการระลึกถึงความดีงามของศีลจริยวัตรหลวงพ่อที่มีต่อพระพุทธศาสนา อย่างดีงาม มั่นคง

QR Code

QR Code

Vendor Information

Amulet Center Shop

Amulet Center Shop