บริการรับเลี่ยมกรอบพระ

  • ตัวอย่างเงานเข้ากรอบทองแท้
  • กรอบแบบกระเช้า ไม่อัดพลาสติกกันน้ำ
  • วัตถุที่จะนำมาเลี่ยมกรอบแบบนี้จะต้องโดนน้ำได้ ไม่เปื่อยยุ่ย สามารถทำความสะอาดได้
  • ขนาดของพระพุทธรูปในรูป วัดจากฐานองค์พระ 1.3 ซม. x  0.8 ซม x 2 ซม. (กว้าง ยาว สูง)
  • ลูกค้าสามารถแจ้งขนาดวัตถุมาให้ทางร้านประมาณราคาได้
  • เมื่อตกลงทำ ลูกค้าต้องส่งวัตถุที่จะเลี่ยมมาให้ทางร้าน
  • ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับคิวงาน
  • ใช้เวลาส่ง 1-3 วันทำการ

Amulet Center Shop

Amulet Center Shop